【Meat-free Monday🌱】

7-Eleven@3月1日

【Meat-free Monday🌱】
想開始「植物性飲食」🌱,唔使急,慢慢嚟,可以由「彈性素食」開始💪🏻!
慣咗食肉🥩嘅朋友,不妨由「Meat-free Monday」開始,每星期一改食植物肉🥒🥦,味道同真豬肉好相似之餘,營養一樣咁豐富。就好似以天然植物製成嘅OmniPork新豬肉,除咗有豐富蛋白質,同時零膽固醇同更低脂。
有興趣試下,又唔知點煮? 咁啱啱登陸7-Eleven嘅OmniEAT新膳食 #亞洲風味飯麵系列🍲🍛🍜🍝就啱晒你!只要放入微波爐加熱幾分鐘就食得,就算Lunch趕時間都可以輕輕鬆鬆食Green啲啦💪🏻。
OmniEAT新膳食亞洲風味飯麵系列
🌱OmniEAT黑椒新肉絲意粉(獨家發售)🌟試食價 $28*
🌱OmniEAT芝麻燒汁新肉絲米線(獨家發售)🌟試食價 $28*
🌱OmniEAT錦繡新豬肉雜穀飯 🌟試食價 $28*
🌱OmniEAT荷葉新豬肉三色糯米飯 🌟試食價 $28*
*有效期由即日起至3月16日。以上產品只限於指定店舖提供。優惠受條款及細則約束,詳情請參閱店宣傳品。
#GreenMondayChallenge #MeatFreeMonday #食Green啲 #新選擇你跟上咗未 #純素系列 #無味精無防腐劑無膽固醇 #叮一份健康唔該 #純植物營即食 #PlantProtein #OmniEat #新膳食 #新豬肉 #新肉絲 #7ElevenHK #7Eleven便利店