Loading...
百年找換: 印尼盾 現鈔

銀行賣出:0.0005571

0.0005571 HKD 1 IDR

1 HKD 1795.0099 IDR

銀行買入:0.000535

0.000535 HKD 1 IDR

1 HKD 1869.1589 IDR

更新@04-16 18:00

百年找換: 韓圜 現鈔

銀行賣出:0.00693

0.00693 HKD 1 KRW

1 HKD 144.3001 KRW

銀行買入:0.00675

0.00675 HKD 1 KRW

1 HKD 148.1481 KRW

更新@04-16 18:00

百年找換: 盧比 現鈔

銀行賣出:0.109

0.109 HKD 1 INR

1 HKD 9.1743 INR

銀行買入:0.104

0.104 HKD 1 INR

1 HKD 9.6154 INR

更新@04-16 18:00

百年找換: 泰銖 現鈔

銀行賣出:0.2525

0.2525 HKD 1 THB

1 HKD 3.9604 THB

銀行買入:0.247

0.247 HKD 1 THB

1 HKD 4.0486 THB

更新@04-16 18:00

百年找換: 菲律賓比索 現鈔

銀行賣出:0.165

0.165 HKD 1 PHP

1 HKD 6.0606 PHP

銀行買入:0.1605

0.1605 HKD 1 PHP

1 HKD 6.2305 PHP

更新@04-16 18:00

百年找換: 人民幣 現鈔

銀行賣出:1.1947

1.1947 HKD 1 CNY

1 HKD 0.837 CNY

銀行買入:1.1848

1.1848 HKD 1 CNY

1 HKD 0.844 CNY

更新@04-16 18:00

百年找換: 新台幣 現鈔

銀行賣出:0.26667

0.26667 HKD 1 TWD

1 HKD 3.75 TWD

銀行買入:0.263

0.263 HKD 1 TWD

1 HKD 3.8023 TWD

更新@04-16 18:00

百年找換: 馬元 現鈔

銀行賣出:1.89

1.89 HKD 1 MYR

1 HKD 0.5291 MYR

銀行買入:1.855

1.855 HKD 1 MYR

1 HKD 0.5391 MYR

更新@04-16 18:00

百年找換: 加元 現鈔

銀行賣出:6.227

6.227 HKD 1 CAD

1 HKD 0.1606 CAD

銀行買入:6.201

6.201 HKD 1 CAD

1 HKD 0.1613 CAD

更新@04-16 18:00

百年找換: 瑞士法郎 現鈔

銀行賣出:8.462

8.462 HKD 1 CHF

1 HKD 0.1182 CHF

銀行買入:8.423

8.423 HKD 1 CHF

1 HKD 0.1187 CHF

更新@04-16 18:00

百年找換: 新西蘭元 現鈔

銀行賣出:5.592

5.592 HKD 1 NZD

1 HKD 0.1788 NZD

銀行買入:5.559

5.559 HKD 1 NZD

1 HKD 0.1799 NZD

更新@04-16 18:00

百年找換: 澳元 現鈔

銀行賣出:6.035

6.035 HKD 1 AUD

1 HKD 0.1657 AUD

銀行買入:5.991

5.991 HKD 1 AUD

1 HKD 0.1669 AUD

更新@04-16 18:00

百年找換: 新加坡元 現鈔

銀行賣出:5.832

5.832 HKD 1 SGD

1 HKD 0.1715 SGD

銀行買入:5.802

5.802 HKD 1 SGD

1 HKD 0.1724 SGD

更新@04-16 18:00

百年找換: 日圓 現鈔

銀行賣出:0.07157

0.07157 HKD 1 JPY

1 HKD 13.9723 JPY

銀行買入:0.07128

0.07128 HKD 1 JPY

1 HKD 14.0292 JPY

更新@04-16 18:00

百年找換: 英鎊 現鈔

銀行賣出:10.734

10.734 HKD 1 GBP

1 HKD 0.0932 GBP

銀行買入:10.664

10.664 HKD 1 GBP

1 HKD 0.0938 GBP

更新@04-16 18:00

百年找換: 歐元 現鈔

銀行賣出:9.313

9.313 HKD 1 EUR

1 HKD 0.1074 EUR

銀行買入:9.278

9.278 HKD 1 EUR

1 HKD 0.1078 EUR

更新@04-16 18:00

百年找換: 美元 現鈔

銀行賣出:7.783

7.783 HKD 1 USD

1 HKD 0.1285 USD

銀行買入:7.765

7.765 HKD 1 USD

1 HKD 0.1288 USD

更新@04-16 18:00

中國銀行: 俄羅斯盧布 現鈔

銀行賣出:0.116

0.116 HKD 1 RUB

1 HKD 8.6207 RUB

銀行買入:0.091

0.091 HKD 1 RUB

1 HKD 10.989 RUB

更新@04-16 18:00

中國銀行: 瑞典克朗 現鈔

銀行賣出:0.939

0.939 HKD 1 SEK

1 HKD 1.065 SEK

銀行買入:0.864

0.864 HKD 1 SEK

1 HKD 1.1574 SEK

更新@04-16 18:00

中國銀行: 菲律賓比索 現鈔

銀行賣出:0.172

0.172 HKD 1 PHP

1 HKD 5.814 PHP

銀行買入:0.154

0.154 HKD 1 PHP

1 HKD 6.4935 PHP

更新@04-16 18:00

中國銀行: 新西蘭元 現鈔

銀行賣出:5.64

5.64 HKD 1 NZD

1 HKD 0.1773 NZD

銀行買入:5.52

5.52 HKD 1 NZD

1 HKD 0.1812 NZD

更新@04-16 18:00

中國銀行: 汶萊元 現鈔

銀行賣出:5.98

5.98 HKD 1 BND

1 HKD 0.1672 BND

銀行買入:5.64

5.64 HKD 1 BND

1 HKD 0.1773 BND

更新@04-16 18:00

中國銀行: 印尼盾 現鈔

銀行賣出:0.06

0.06 HKD 1 IDR

1 HKD 16.6667 IDR

銀行買入:0.045

0.045 HKD 1 IDR

1 HKD 22.2222 IDR

更新@04-16 18:00

中國銀行: 英鎊 現鈔

銀行賣出:10.83

10.83 HKD 1 GBP

1 HKD 0.0923 GBP

銀行買入:10.58

10.58 HKD 1 GBP

1 HKD 0.0945 GBP

更新@04-16 18:00

中國銀行: 日圓 現鈔

銀行賣出:0.7248

0.7248 HKD 1 JPY

1 HKD 1.3797 JPY

銀行買入:0.7098

0.7098 HKD 1 JPY

1 HKD 1.4088 JPY

更新@04-16 18:00

中國銀行: 澳元 現鈔

銀行賣出:6.09

6.09 HKD 1 AUD

1 HKD 0.1642 AUD

銀行買入:5.95

5.95 HKD 1 AUD

1 HKD 0.1681 AUD

更新@04-16 18:00

中國銀行: 新加坡元 現鈔

銀行賣出:5.89

5.89 HKD 1 SGD

1 HKD 0.1698 SGD

銀行買入:5.75

5.75 HKD 1 SGD

1 HKD 0.1739 SGD

更新@04-16 18:00

中國銀行: 韓圜 現鈔

銀行賣出:0.00735

0.00735 HKD 1 KRW

1 HKD 136.0544 KRW

銀行買入:0.0066

0.0066 HKD 1 KRW

1 HKD 151.5152 KRW

更新@04-16 18:00

中國銀行: 澳門元 現鈔

銀行賣出:1

1 HKD 1 MOP

1 HKD 1 MOP

銀行買入:0.94

0.94 HKD 1 MOP

1 HKD 1.0638 MOP

更新@04-16 18:00

中國銀行: 泰銖 現鈔

銀行賣出:0.26

0.26 HKD 1 THB

1 HKD 3.8462 THB

銀行買入:0.239

0.239 HKD 1 THB

1 HKD 4.1841 THB

更新@04-16 18:00

賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)

買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)

以上文章資料只供參考,一切以保單和條款內容為準!